انتظار پویا(هل من ناصر لنصره مهدی قائم آل محمد؟)

شعر


دست از دلم بدار، که جانم به لب رسید

انــــدر فــــــراقِ روى تو، روزم به شب رسید


گفتم به جــان غمزده: دیگر تو غم مخور

غم رخت بست و موسم عیش و طرب رسید


دلـدار من چو یوسف گمگشته بازگشت

کنعـــــان، مــــرا ز روى دل مـــــــلتهب رسید


راز دلــــم کــــــه قلب جفـا دیده ام درید

از سینـــــــه‏ام گذشت و به مغز عصب رسید


مـــــرغ دیـــــار قدس، از آن پر زنان رمید

 بــــــــر درگهـــــــى که بود ورا منتخب، رسید


دارالسلام، روى سلامت نشــــان نــداد

بگــذشت جـــــــان از آن و به دارالعجب رسید


☼ ساخت کد صوتی مهدوی برای وبلاگ ☼